Page 2 - Versie 20170630
P. 2

Versie 20170630

Inhoud

1 Inleiding.......................................................................................................................... 3
  1.1 Aanleiding ............................................................................................................... 3
  1.2 Wat is een BIZ?....................................................................................................... 3
  1.3 Uitgangspunten BIZ Centrum Werkendam 2018 – 2022 ......................................... 4

2 Ambities en doelstellingen.............................................................................................. 5
  2.1 Ambitie .................................................................................................................... 5
  2.2 Doelstellingen.......................................................................................................... 5
  2.3 Gebiedsafbakening ................................................................................................. 6
  2.4 Activiteiten............................................................................................................... 6
   2.4.1 Thema 1: Evenementen ................................................................................... 6
   2.4.2 Thema 2: Sfeer en beleving ............................................................................. 6
   2.4.3 Thema 3: Marketing en promotie...................................................................... 7
   2.4.4 Thema 4: Leegstand en bouwterreinen ............................................................ 7
   2.4.5 Thema 5: Veiligheid en openbare ruimte .......................................................... 7
   2.4.6 Uitvoering......................................................................................................... 7

3 Begroting........................................................................................................................ 8
  3.1 Inkomsten ............................................................................................................... 8
   3.1.1 BIZ Bijdrage ..................................................................................................... 8
   3.1.2 Bijdrage vastgoedeigenaren............................................................................. 8
   3.1.3 Overige bijdragen en subsidies ........................................................................ 8
   3.1.4 Bijdrage gemeente ........................................................................................... 8
  3.2 Uitgaven.................................................................................................................. 8
   3.2.1 Perceptiekosten ............................................................................................... 8
   3.2.2 Btw................................................................................................................... 8
   3.2.3 Overschotten.................................................................................................... 9
  3.3 Meerjarenbegroting ................................................................................................. 9
  3.4 Activiteitenplan 2018 ..............................................................................................10

4 Organisatie BIZ Centrum Werkendam...........................................................................12
  4.1 Stichting BIZ Centrum Werkendam ........................................................................12
  4.2 Relatie met DES.....................................................................................................12
  4.3 Samenwerking met gemeente................................................................................12
  4.4 Jaarlijkse verantwoording .......................................................................................13
  4.5 Duur en beëindiging ...............................................................................................13

                                                             2
   1   2   3   4   5   6   7