Page 3 - Versie 20170630
P. 3

Versie 20170630

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Al jarenlang is winkeliersvereniging DES actief in het centrum van Werkendam. DES
organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor de winkeliers in Werkendam. Met 67
aangesloten leden waarvan 50 in de BIZ is slechts een deel van de winkeliers en bedrijven
betrokken bij de activiteiten die door DES worden georganiseerd. De organisatie van
activiteiten komt neer op een klein groepje actieve DES leden. Zij steken hier veel tijd en
energie in. De kosten van de huidige activiteiten worden gedragen door de leden van DES.
De bedrijven die geen lid zijn profiteren mee van de activiteiten van DES zonder er financieel
aan bij te dragen.

Om ook in de huidige tijden een kwalitatief onderscheidend en concurrerend winkelgebied te
zijn en blijven is er meer nodig. Naast de organisatie van activiteiten moet er meer worden
geïnvesteerd in de winkelstraat als geheel en moet het centrum meer planmatig worden
‘gemanaged’. Een positieve kwaliteitsimpuls is van toegevoegde waarde voor alle in het
centrum gevestigde ondernemers. De Wet op de Investeringszones (Wet BIZ) biedt de
mogelijkheid om dit collectief en structureel te financieren.

1.2 Wat is een BIZ?

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is sinds 1 januari 2015 een wettelijk instrument
waarmee alle ondernemers in een afgebakend gebied gezamenlijk investeren in de kwaliteit
van hun omgeving. Een BIZ is dus een instrument vóór en dóór ondernemers. Door een BIZ
kunnen kosten van de investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden
over alle ondernemers. De ondernemers betalen hiervoor jaarlijks een BIZ-bijdrage.
Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat en daar moet
een schriftelijke stemming voor worden gehouden.

De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing/belasting voor de bestrijding van de kosten die
verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet. Deze moeten gericht
zijn op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid in de BIZ, de ruimtelijke kwaliteit of
de economische ontwikkeling van de BIZ.

Voordelen van een BIZ
• Een evenwichtige verdeling van de lasten, omdat alle ondernemers meebetalen.
• Gezamenlijke investeringen van ondernemers in hun bedrijfsomgeving komen

  makkelijker van de grond en inkopen kunnen collectief goedkoper en effectiever zijn.
• Democratische besluitvorming: iedere ondernemer kan zijn/haar stem uitbrengen. Een

  flinke meerderheid van stemmen is nodig voor de oprichting van een BIZ.
• Er hoeft niet geleurd te worden voor het geld; het komt automatisch binnen.
• Met deelname van alle ondernemers is er meer budget en dus meer slagkracht.
• De ondernemers kunnen professioneler opereren en kunnen zich makkelijker

  organiseren. Ze hebben dus een betere onderhandelingskracht richting de gemeente.
  Tevens zijn er meer mogelijkheden om ondersteuning in te huren.

                                                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8