Page 4 - Versie 20170630
P. 4

Versie 20170630

• Een BIZ levert positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat, iets waar ondernemers,
  klanten en gemeente allemaal een belang bij hebben.

• (Opstart van) een BIZ vergroot de saamhorigheid tussen ondernemers.

1.3 Uitgangspunten BIZ Centrum Werkendam 2018 – 2022

• De BIZ Centrum Werkendam is een initiatief van de ondernemersvereniging DES
• De BIZ wordt opgericht ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in

  de openbare ruimte, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid,
  de ruimtelijke kwaliteit en/of de economische ontwikkeling Hieronder worden ook internet-
  gerelateerde activiteiten verstaan.
• De heffingsmaatstaf voor de BIZ-bijdrage is vastgesteld op een vast bedrag van € 200,-
  per gebruiker en € 200,- per eigenaar van elk bedrijfspand in de BIZ-gebied per jaar.

                                                             4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9