Page 5 - Versie 20170630
P. 5

Versie 20170630

2 Ambities en doelstellingen

2.1 Ambitie

De ambitie voor de BIZ Centrum Werkendam is:
 Gezamenlijk en met alle belanghebbenden structureel verbeteren van de kwaliteit van het
 winkelgebied van Werkendam teneinde de functie als hét centrum voor recreatief winkelen
   in het Land van Heusden en Altena goed te kunnen vervullen. Dit moet leiden tot een
  attractief totaalaanbod in een aantrekkelijk, consumentgericht en winkelgebied voor de
     inwoners van de toekomstige gemeente Altena en de bezoekers van de regio.

2.2 Doelstellingen

De BIZ Centrum Werkendam moet resulteren in een versterking van het ondernemersklimaat
in het centrum van Werkendam met meer lokale en regionale bezoekers, een langere
verblijfsduur en hogere bestedingen tot gevolg. De volgende doelstellingen willen we
bereiken met de BIZ Centrum Werkendam:
• Versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum door (duurzaam) te investeren in

  sfeer en beleving, passend bij de identiteit van het centrum van Werkendam.
• Beter benutten van de kansen die de toeristisch recreatieve sector met zich meebrengt.
• Eenduidige profilering van het centrum en een regionale promotiestrategie naar

  potentiele bezoekers.
• Professionaliseren van het evenementenaanbod door bestaande evenementen te

  verbeteren, nieuwe evenementen te stimuleren en te zorgen voor koppeling tussen
  evenementen.
• Inzetten van nieuwe communicatiemiddelen
• Professionaliseren van het eigen bestuur door het aanstellen van een centrummanager
  voor een betere communicatie met overheden, scholen en overige MKB gerichte
  platformen.
• De parkeermogelijkheden in het centrum en de bereikbaarheid van het centrum
  verbeteren.
• Visie vormen voor het BIZ-gebied. En vanuit deze visie verder ontwikkelen.

                                                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10